НАВЧАЛЬНА І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Для забезпечення підготовки випускників-маркетологів адекватної ринковим запитам кафедра дотримується високих стандартів ведення навчального процесу на підставі використання цілого спектру новітніх освітньо-інформаційних технологій. В їх межах кафедра успішно впроваджує:

  • дистанційне навчання шляхом створення і оновлення змістових модулів для основних дисциплін з врахуванням КМСОНП;
  • наочні приклади та візуальне супроводження викладання лекційного та практичного матеріалу для активізації творчих здібностей студентів;
  • електроні та друковані науково-методичні розробки;
  • проведення тренінгів і майстре-класів з напрацювання ключових компетенцій маркетологів.

проведення тренінгів і майстре-класів з напрацювання ключових компетенцій маркетологів.

На кафедрі сформовано банк даних з більш ніж 50 методичних рекомендацій і вказівок для проведення семінарських і практичних занять, понад 70 методичних розробок для самостійного вивчення курсів та окремих модулів. Щорічно кафедра випускає не менше 3-5 підручників і навчальних посібників з грифом МОН. які відображають провідні погляди і підходи до теорії і практики маркетингу з врахуванням відмінних рис вітчизняного ринкового простору.
  

Колектив викладачів кафедри активно співпрацю зі спорідненими ВНЗ і установами. Результатом такої співпраці став підручник «Маркетинг», створений в межах роботи Консорціуму з менеджмент-освіти в Україні, який витримав вже 4 перевидання. а в2009р.став переможцем конкурсу «Книга Донбасу» в номінації «Економічні науки».

В цій же номінації став переможцем підручник „Інфраструктура товарного ринку” під редакцією д.е.н., проф. Шубіна О.О.

Индекс цитирования