Наукова робота студентів

27 мая 2015 года состоялась традиционная Международная интернет-конференция студентов, аспирантов, молодых ученых

«МАРКЕТИНГ В ТРЕТЬЕМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ»

 

 

1

Цель конференции привлечение студентов и молодых ученных к актуальным проблемам Донецкого

региона и их решению.

Тематические направления конференции:

      Развитие теории и практики маркетинга: состояние, проблемы, решения.

      Инновационные стратегии и формы маркетинговой

      и коммерческой деятельности предприятия.

      Социально-ответственный маркетинг и корпоративная социальная ответственность в условиях глобальных вызовов

      Современные маркетинговые технологии в сфере услуг: сервисных, коммуникационно-информационных, рекреационных, логистических, торгово-технологических

 

 

 

Студенческая научно-исследовательская работа 2014-2015гг. 

 

Проведение научных конференций и семинаров:

 

Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Маркетинг в  третьем тысячелетие» 

Соорганизаторы мероприятия:

Украинская ассоциация маркетинга;

Университет Матея Бела BanskaBystrica, Словакия)

Варненский экономический университет (Болгария, г. Варна) 

 

Международная научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов и студентов 

«Маркетинг на международных рынках товаров и услуг: глобальные аспекты»

 

 

 Соорганизаторы мероприятия:

 Университет Матея Бела (BanskaBystrica, Словакия)

 Кафедра международной экономики ДонНУЭТ

 

Международная научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов, студентов

 

«Украина - Черногория: экономическая трансформация и перспективы международного сотрудничества»

 

Соорганизаторы мероприятия:

Всеукраинское сообщество ученых  - экономистов

 

 

Награды студентов:

 

 

Круглий стіл на тему: "Соціальна відповідальність бізнесу"

 

19 грудня 2013 року та 26 грудня 2013 року кафедрою бухгалтерського обліку, кафедрою маркетингу та комерційної справи, а також кафедрою товарознавства та експертизи продовольчих товарів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського було проведено науковий on-lineсемінар Відео-міст (за участю Львівської комерційної академії та Миколаївського національного аграрного університету): «Круглий стіл на тему: Соціальна відповідальність бізнесу: напрями діяльності компанії у галузі безпеки продуктів харчування та формування показників нефінансової звітності».
     

 До участі в роботі наукового семінару, за допомогою інформаційних технологій були запрошені студенти та викладачі Миколаївського національного аграрного університету (19 грудня 2013р.) та Львівської комерційної академії (26 грудня 2013 р.).
       Вступне слово від ДонНУЕТ було надано завідуючій кафедрою бухгалтерського обліку д.е.н., професору С.М.Петренко, яка акцентувала увагу учасників на тому, що сучасні тенденції розвитку економіки України призвели до необхідності перегляду підходів щодо формування облікової та звітної інформації підприємства. Сучасні вимоги інформаційного забезпечення управління підприємством, вихід на міжнародні ринки передбачає також розгляд таких аспектів бізнесу як соціальні. В час жорсткої конкуренції якість та безпека продуктів харчування стають основною візитною карткою в діяльності та розвитку багатьох підприємств та компаній України.

Саме тому основними питаннями для обговорення учасниками «круглого столу» стали суттєві зміни в розвитку економічних відносин України, пов’язані з інтеграційними процесами на фоні глобалізації та інформатизації суспільства, посилення конкуренції та соціальної відповідальності бізнесу.
    Особливий інтерес учасників наукового семінару викликали доповіді студентів на теми: «Аквакультура: безпека, перспективи та реалії», «Шляхи удосконалення нефінансової звітності українських компаній», «Показники безпеки шоколаду», «Система швидкого оповіщення для продуктів харчування та кормів», «Стандарт PAS 220 – за безпеку продуктів харчування», «Формування об’єктів соціально орієнтованого бухгалтерського обліку та розкриття інформації про них у фінансовій та соціальній звітності».


      Досить цікавими були доповіді студентів на теми: «Фінансова підтримка підприємства в Україні», «Методичні аспекти удосконалення соціальної звітності», «Аспекти зближення фінансової і соціальної звітності: удосконалення структури соціальних звітів», «Відображення додаткових соціальних витрат у фінансовій та нефінансовій звітності», «Діяльність ТОВ СП «НІБУЛОН» як приклад соціально відповідального бізнесу в аграрній сфері».
      Високим інтересом слухачів була відмічена доповідь студентів 5-го курсу кафедри маркетингу та комерційної діяльності Фоменко Раїси та Панасика Кирила, за темою: «Особливості впливу стратегії Ріпки на Райдугу лояльності споживачів». У своїй доповіді вони представили авторську систему організації управління підприємством орієнтовану на соціальну відповідальність та споживача, а також, особливості її впливу на ступені лояльності клієнтів.
     Окреслені доповідачами проблеми були надзвичайно актуальними та, водночас, дуже складними, що підтверджувалося активною дискусією, протягом якої відбувалося вільне та невимушене спілкування учасників наукового семінару, що забезпечувалося за допомогою зворотного зв’язку шляхом з’ясування позиції студентів з досліджуваних питань.


     Отримані у ході обговорення результати відображають актуальність проблеми, її стан та шляхи вирішення і мають два аспекти:

   1. Теоретико-практичний аспект:
•  обґрунтовано необхідність дотримання міжнародних стандартів соціальної відповідальності бізнесу з метою формування довіри суспільства до якості продукції, яка випускається компанією, та прозорості показників її діяльності;
•  обґрунтовано необхідність зближення та взаємодоповнення показників фінансового та нефінансового характеру, а відповідно фінансової та соціальної звітності.
   2. Навчально-методичний аспект:
•  акцентовано увагу студентів на формування професійних компетенцій, необхідних для забезпечення конкурентних переваг на сучасному ринку праці;
•  акцентовано увагу студентів на необхідності формування навичок креативного мислення з використанням елементів наукового пошуку до вирішення проблем соціальної відповідальності бізнесу вітчизняних компаній.
    Студенти та викладачі Донецького національно університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Миколаївського національного аграрного університету та Львівської комерційної академії, ще раз довели, що для розвитку наукової думки немає ніяких перешкод.
     Завдяки розвитку сучасних технологій студенти та викладачі мали можливість зібратися разом й обговорити не тільки актуальні питання соціальної відповідальності бізнесу, безпеки продуктів харчування, соціально орієнтованого бухгалтерського обліку та нефінансової звітності, а й почути думки своїх колег з різних куточків України.
    Такі заходи проводяться за участю кафедри бухгалтерського обліку ДонНУЕТ вже не в перший раз і став доброю традицією у тісній співпраці з іншими ВНЗ.
    

  Дякуємо всім учасникам наукового семінару за активну участь та сподіваємося на подальшу співпрацю у проведенні спільних заходів.

 


                                                      
Восточноукраинский  фестиваль рекламы

 

 

     Группа преподавателей и студентов ДонНУЭТ имени Михаила Туган-Барановского приняли участие в программе Восточно-украинского фестиваля рекламы, который был организован Донецкой областной организацией Союза рекламистов Украины и студией маркетинга и дизайна MUST 22-23 ноября. ДонНУЭТ выступил ВУЗом-Партнером Фестиваля.

 

     ВУФР – это увлекательная встреча профессионалов в сфере рекламы и представителей бизнеса, 2 дня отличной рекламы и полезных знакомств, конкурс в 8-ми классических номинациях, уникальная номинация Self Promotion©, лучшие спикеры Украины в области маркетинга и дизайна.
              На Фестиваль было подано 122 работы в 9 номинациях. В ВУФРе приняли участие рекламисты 10 городов Украины, были представлены работы из Беларуси.

 

 

 

 

        В рамках ВУФРа на Донбасс Арене проходили мастер-классы ведущих рекламистов:
                 Вадим Пустотин (бренд-консалтинговая компания "Следопыт" [Киев]) - Как создать сильный украинский бренд.
            Иван Пономарев (креативный директор киевского филиала агентства маркетинговых услуг PRKVADRAT [Минск]) - Маркетинг вовлечения. На страже бюджета.
           Евгений Перепелица (специалист по продуктам Adobe [Киев]) - Цветопередача, профилирование и управление цветом в приложениях Adobe Creative Cloud.
       Александр Громов (Креативный директор и управляющий партнер Компании Решений для Брендов GBS [Днепропетровск]) - Как второй раз произвести первое впечатление. Правила успешного ребрендинга и рестайлинга на примере 12 национальных торговых марок.
          Владимир Полищук (Союз рекламистов Украины, руководитель Студии маркетинга и дизайна MUST [Донецк]) - Любовь по правилам и без. Сложности в работе с заказчиками.

 

     Евгений Перепелица (специалист по продуктам Adobe [Киев]) - Технологические новинки приложения Adobe InDesign и базовая методика создания и публикации макета электронного журнала (Adobe Digital Publishing Suite)
             Игорь Аникеев и Константин Баскин (управляющие партнеры национального оператора наружной рекламы FC Group [Донецк, Киев]) - Война форматов.

 

 

 

       Преподаватели кафедра маркетинга и коммерческого дела  и студенты 4-го курса специальности «Маркетинг» окунулись в доброжелательную, творческую атмосферу ВУФРа.

 


 

     

В Донецькому національному університеті імені Михайла Туган-Барановського
відбувся ХІ Регіональний конкурс бізнес - проектів
«Моя спеціальність – моє покликання»

       В Донецькому національному університеті економіки та торгівлі ім. М. Туган-Барановского 20 листопада 2013 року відбувся ХІ Регіональний конкурс бізнес - проектів «Моя спеціальність – моє покликання».
                Цей традиційний науково-практичний конкурс був проведений у рамках Всеукраїнського конкурсу бізнес-проектів із дозволу Міністерства освіти і Цей традиційний науково-практичний конкурс був проведений у рамках Всеукраїнського конкурсу бізнес-проектів із дозволу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Молоді фахівці готові вирішувати проблеми і підтримувати високий імідж вітчизняних підприємств. Головна мета цього конкурсу налагодження партнерства у відносинах “ВНЗ – підприємство” у вирішенні проблем працевлаштування студентів за допомогою надання їм можливості впровадження в життя їх найбільш удалих проектів (цілком або частково) в умовах реально функціонуючих підприємств Донецької області.

 

 

 

       У пленарному засіданні, яке пройшло у четвертому учбовому корпусі Донецького національного університету економіки та торгівлі ім. М. Туган-Барановского, приймала участь представник постійної комісії з питань співпраці малого та середнього бізнесу Гакова Міра Володимирівна. Вона відмітила доповідь

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   студентки ДонНУЕТ Фоменко Раїси та запропонувала свою допомогу реалізації її бізнес-проекту.

 

 

       Участь у конкурсі взяли 150 студентів університетів та технікумів, як з Донецького регіону так і з усієї України. На конкурсі студенти мали можливість освітити своє професійне відношення до процесу розробки нових товарів, надання нових послуг або організаційних інновацій

       Підсумки наукових пошуків студентів були опубліковані у збірнику тез наукових доповідей за результатами роботи конкурсу.

Одинадцятий регіональний конкурс бізнес-проектів “Моя спеціальність – моє покликання” допоміг студентам одержати практичні знання про розробку і впровадження інноваційних ідей, тим самим сприяв розвитку творчих, організаторських, професійних якостей, здібностей, умінь із приводу організації процесів, виробництва товарів, продукції та надання послуг на конкретних функціонуючих підприємствах, тим самим сприяє рішенню питання працевлаштування.

 

 

 

 

 

      

       У рамках конкурсу працювали 4 секції: «Технологічні інновації», «Інновації в сфері послуг», «Організаційні інновації», «Інновації соціального напряму».

 

       За результатами роботи секцій були відмічені та нагороджені наступні студенти:

СЕКЦІЯ№1: «Технологічні інновації»
1 місце: Стоян А., Проценко В.
2 місце: Муха М.
3 місце: Дегтярьов Б.

СЕКЦІЯ №2: «Інновації в сфері послуг»
1 місце: Дмітрієва Є.
2 місце: Хоменко К.
3 місце: Залунін С.

СЕКЦІЯ №3: «Організаційні інновації»
1 місце: Скрипка Т., Антонов Д., Фоменко Р.
2 місце: Заморин Т., Хачатрян А, Педченко Є.
3 місце: Вакула О., Драгунова А.

СЕКЦІЯ №4: «Інновації соціального напряму»
1 місце: Хачатурян Н., М Хачатурян А., Гробарь А., Рубанова І.
2 місце: Мінченко П.А
3 місце: Оганесян А.С.

   


 

 

   X  регіональний конкурс бізнес-проектів
     «МОЯ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – МОЄ ПОКЛИКАННЯ»               За ініціативою кафедри маркетингу і комерційної справи 21 листопада 2012 року був проведений Х Регіональний конкурс бізнес-проектів «Моя спеціальність – моє покликання», який відбувся при підтримці Регіонального фонду підтримки підприємництва та Управління у справах сім’ї, молоді та міжнародних зв’язків Донецької міської ради.

Мета конкурсу – налагодження партнерства у відносинах «ВНЗ – підприємство» у вирішенні проблем працевлаштування студентів за допомогою надання можливості впровадження в життя їх найбільш удалих проектів (цілком або частково) в умовах реально функціонуючих підприємств Донецької області.

 

      

 

 

Учасники конкурсу представили бізнес-проекти за такими сферами:
•    технологічні інновації;
•    інновації в сфері послуг;
•    організаційні інновації;
•    інновації соціального напрямку.

            У конкурсі взяли участь більше ніж 186 студентів з 5 вищих навчальних закладів Донецького регіону та 12 ВНЗ країни. У наукових доповідях учасників конкурсу знайшли відображення обґрунтовані ідеїта бізнес–проекти щодо створення нового товару, послуги та процесу.

 

Студенти були нагороджені дипломами I-III ступенів і грамотами за «За якість виконання проекту», «За неординарний підхід до вирішення проблеми», «За легкість впровадження ідеї у життя», «За соціальну значимість».

 

Переможці регіонального конкурсу «Моя спеціальність – моє покликання» подальше мають можливість участі у Всеукраїнському конкурсі бізнес-проектів й отримати фінансування на впровадження розроблених ідей.

Підсумки наукових пошуків студентів було опубліковано у збірнику тез наукових доповідей за результатами роботи конкурсу.

 

 

 

 

 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів,
аспірантів і студентів
«МАРКЕТИНГ ДАЙДЖЕСТ»

 

 

Кафедрою маркетингу і комерційної справи спільно з Українською Асоціацією Маркетингу проведиться Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів та студентів «Маркетинг Дайджест»

Мета конференції – вирішення широкого кола питань, що стосуються сучасного маркетингу в Україні та світі, тенденцій розвитку підприємництва, а також проблем міжнародного маркетингу.

Інтернет-конференція викладачів, аспірантів і студентів «Маркетинг Дайджест» – це приклад використання сучасних інформаційних технологій для оптимізації наукової діяльності та учбового процесу.


Під час проведення конференції результати науково-практичних досліджень учасників представлено в інформаційних блоках 7 секцій:


 

 

 

              •    маркетингові комунікації в системі інноваційного маркетингу;
                        •    сучасне підприємництво та перспективи його розвитку;
                        •    інноваційні та інформаційні технології маркетингової діяльності;
                        •    міжнародний маркетинг в контексті глобалізаційних процесів;
                        •    соціально-відповідальний маркетинг;
                        •    інтернет-маркетинг;
                        •    маркетинг в індустрії туризму.

 

В інтернет-конференції приймають участь понад 160 учасників, серед яких представники ВНЗ інших краън.
           Доповіді, подані на конференцію, представлено в мережі Інтернет на сайті Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, а також опублікуються у збірнику тез.

 

VI Міжнародна науково-практична конференція студентів,
аспірантів та молодих вчених
«МАРКЕТИНГ У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ»

 

 

14 травня 2013 року на базі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського кафедрою маркетингу і комерційної справи спільно з Українською Асоціацією  Маркетингу, Університетом Матея Бела (Словакія), Варненським економічним університетом (Болгарія), а також Готельским освітнім центром Чорногорії НЕС університет Чорногорії була проведена вже традиційна міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Маркетинг у третьому тисячолітті».

Мета конференції – формування та розвиток у студентської молоді не тільки необхідних фахових ключових компетенцій, але й вмінь ці компетенції використовувати, розвивати та вдосконалювати.

 

 

 

 

                                                                                                       
Тематичні напрями роботи конференції:                                                  

•    маркетинг у контексті міжнародної економічної співпраці;
•    сучасні маркетингові технології на основі брендингу та реклами;
•    маркетингова діяльність єкоорієнтованих підприємств;
•    маркетинг роздрібних торговельних мереж;
•    маркетинг в індустрії туризму;
•    використання інформаційних технологій у практичній діяльності сучасних підприємств.

 

 

 Конференція «Маркетинг у третьому тисячолітті» викликає постійний інтерес студентів і молодих науковців з різних регіонів України, а також у представників зарубіжних вищих навчальних закладів (Азербайджан, Росія, Ірак, США, Єгипет, Йорданія та інші).
За підсумками доповідей та презентаційних матеріалів студенти були нагороджені дипломами I-III ступенів і грамотами «За презентацію доповіді»; «За актуальність і глибину досліджень»; «За актуальність доповіді»; «За активну участь у роботі конференції»; «За соціальну спрямованість доповіді»; «За глибину та аргументованість дослідження».
На конференції було представлено 180 тез наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених з понад 25 навчальних закладів із різних регіонів України, ближнього (Азербайджан, Росія) та дальнього зарубіжжя (Ірак, США, Єгипет, Йорданія), які опубліковано в двотомному збірнику матеріалів.

 

Міжнародна науково-практична конференція викладачів, аспірантів, студентів
«УКРАЇНА – ЧОРНОГОРІЯ: ЕКОНОМІЧНА
ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ МІЖНАРОДНОЇ СПІВПРАЦІ»

 


   
                Кожен рік кафедрою маркетингу і комерційної справи спільно з Готельським освітнім центром Чорногорії НЕС, Університетом Чорногорії, Факультетом туризму та готельного менеджменту за сприяння Всеукраїнської спілки вчених–економістів проведиться Міжнародна науково-практична конференція викладачів, аспірантів, студенів «Україна – Чорногорія: економічна трансформація та перспективи міжнародної співпраці».

Мета конференції – вирішення широкого кола питань, що стосуються взаємовідносин України та Чорногорії, розвитку міжнародного туризму, визначення стану й тенденцій світової торгівлі та споживчих ринків, а також проблема міжнародних відносин у посткризовий період.

 

 

 

Результати наукових досліджень було представлено в таких напрямках:
•    Україна-Чорногорія: стан та перспективи розвитку ринку споживчих товарів і послуг;
•    інноваційні підходи в економіці та стратегічні перспективи її розвитку;
•    проблеми розвитку сфери туризму і готельно-ресторанного господарства;
•    товарознавчі аспекти маркетингу;
•    міжнародні економічні відносини у посткризовий період.

У міжнародній конференції приймає участь понад 270 учасників з різних регіонів України, а також з Чорногорії, Німеччини, Польщі,  Росії.  По закінченню роботи відбувається вручення сертифікатів учасникам конференції.      
                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                      

  За результатами проведення конференції видано збірник тез доповідей викладачів, аспірантів і студентів у двох томах.

 

III Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених                                          «МАРКЕТИНГ XXI СТОЛІТТЯ: ПРОБЛЕМИ ТА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ»

 

 

25-26 квітня 2013 року на базі кафедри маркетингу Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля проходила III Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Маркетинг XXI століття: проблеми та стратегії розвитку».

           По завершенню конференції студентка кафедри маркетингу і комерційної справи, була нагороджена Сертифікатом та Грамотою II ступеня III Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Маркетинг XXI століття: проблеми та стратегії    розвитку».

Сертифікатом та Грамотою II ступеня
III Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Маркетинг XXI століття: проблеми та стратегії розвитку».

 

 

Всеукраїнський конкурс студентської наукової роботи з природничих, технічних, та гуманітарних наук
«МАРКЕТИНГ, УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ І ЕКОНОМІКА ПРАЦІ»

 


                 Кафедрою маркетингу і комерційної справи проводився перший тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.
                 23 березня 2013 року Полтавським університетом економіки і торгівлі проводився другий тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.

Кафедра маркетингу і комерційної справи Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського направила відібрані 3 наукові роботи студентів до Полтавського університету економіки і торгівлі для участі у другому турі Конкурсу.
По завершенню другого конкурсу Вищий Навчальний Заклад УКООПСПІЛКИ Полтавський університет економіки і торгівлі нагородив студенток кафедри маркетингу і комерційної справи Дипломами I та II ступеня за перемогу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011-2012 навчальному році з групи спеціальностей «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці».


 

 

III Регіональний конкурс інноваційних проектів серед студентів навчальних закладів
«МАРКЕТИНГ – ФІЛОСОФІЯ БІЗНЕСУ»

 

19 квітня 2013 р. Кафедра маркетингу і комерційної справи прийняла участь у III Регіональному конкурсі інноваційних проектів серед студентів вищих навчальних закладів «Маркетинг – філософія бізнесу», який проводився ВСПНАУ Слов’янським коледжем Національного авіаційного університету.
По завершенню конкурсу студенти кафедри маркетингу і комерційної справи були нагороджені Дипломоми II та III ступеня за перемогу, а також Грамотою в номінації «Найоригінальніше втілення ідеї» у III Регіональному конкурсі інноваційних проектів серед студентів вищих навчальних закладів «Маркетинг – філософія бізнесу».
За результатами конкурсу опубліковано збірник тез наукових доповідей

 

 

 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт із маркетингу
імені  Ігоря Ткаченка
Наукова студентська конференція
«МОЛОДЬ ОПОНОВУЄ МАРКЕТИНГ»               15 квітня 2013 року проходив перший етап Всеукраїнського конкурсу наукових робіт із маркетингу імені Ігоря Ткаченко проводився Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана спільно з Українською Асоціацією Маркетингу та компанією TSN Ukraine.

          Мета конкурсу: створити інформаційну платформу для обмінну знаннями, прогресивними методиками та інформацією, налагодити діалог між вченими та бізнесом, підтримати талановиту молодь.

Кафедра маркетингу і комерційної справи направила роботи студентів на Всеукраїнський конкурс наукових робіт із маркетингу імені Ігоря Ткаченко, які потрапили до збірника тез доповідей учасників Всеукраїнської міжвузівської наукової студентської конференції, переможців та лауреатів Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт «Молодь опановує маркетинг» імені Ігоря Ткаченка.
23 квітня 2013 року відбулась в м. Києві Всеукраїнська наукова студентська конференція «Молодь опановує маркетинг» у який прийняли участь переможці Всеукраїнського конкурсу «Молодь опановує маркетинг».


 

 

  Мета конференції: визначення основних тенденцій розвитку маркетингу в Україні, знайомство з новітніми технологіями маркетингу в бізнесі, обговорення практики застосування маркетингу, обмін досвіду.

               Студенти кафедри маркетингу і комерційної справи отримали сертифікатами учасників.

 

 

 

 

Индекс цитирования