«МАРКЕТИНГ У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ»

В Донецькому національному університеті імені Михайла Туган-Барановського на кафедрі маркетингу і комерційної справи
відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
«МАРКЕТИНГ У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ» 

 

В Донецькому національному університеті економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановского 14 травня 2014 року відбулася VII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «МАРКЕТИНГ У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ».
          Вона була організована професорсько – викладацьким колективом кафедри маркетингу і комерційної справи, при підтримці ректорату Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган – Барановського та деканату факультету маркетингу, торгівлі та митної справи.
          У конференції приймали участь більше ніж 200 студентів з 4 вищих навчальних закладів Донецького регіону (Донецький національний університет, Слов'янський коледж національного авіаційного університету, Макіївський економіко – гуманітарний інститут, Красноармійський індустріальний технікум), та 8 ВНЗ країни (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Економіки та права «КРОК» (Київ); Одеська національна академія харчових технологій; Державний виший навчальний заклад «Національний гірничий університет» (Дніпропетровськ); Національний університет «Львівська політехніка»; Харківський університет харчування та технологій; Класичний приватний університет (Запоріжжя); Дніпропетровський університет Олеся Гончара), що мають професійне відношення до процесу надання нових послуг або організаційних інновацій, однак не тільки студенти і молоді вчені прийняли участь у конференції, але й представники ближнього (Азербайджан) та дальнього зарубіжжя (Ірак, США, Єгипет, Йорданія та інші).
          У наукових доповідях учасників знайшли відображення основні напрями розвитку маркетингу на вітчизняних виробничих, торговельних та збутових підприємствах. Підсумки наукових пошуків студентів, аспірантів та молодих вчених було опубліковано 2 тома збірників тез наукових доповідей за результатами роботи конференції.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Студенческий бизнес-инкубатор

      В рамках ежегодного Дня науки состоялось открытие «Студенческого бизнес-инкубатора» при поддержке Донецкого городского совета и Регионального фонда поддержки предпринимательства по г. Донецку. 

      Целью данного проекта является развитие потенциала студентов посредством сотрудничества со сферой бизнеса. 

 

 

 В торжественной встрече с творческой молодежью факультета маркетинга, торговли и таможенного дела приняли участие:

Проректор по научной работе ДонНУЭТ – д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины  Азарян Елена Михайловна

Декан факультета маркетинга, торговли и таможенного дела –  проф. Баширов Ислам Халидович

Генеральный директор Регионального фонда поддержки предпринимательства по г. Донецку – Пахомов Олег Иванович

Председатель постоянной комиссии по вопросам содействия малому и среднему бизнесу Донецкого городского совета – Гакова Мира Владимировна

Начальник Главного экономического управления Донецкого городского совета – Анисимов Андрей Евгеньевич

Помощник ректора по вопросам Webometrics – д.э.н., доцент Возиянова Наталья Юрьевна 

Директор Start-Up – центра ДонНУЭТ – к. э.н., доцент Кравченко Елена Сергеевна.

Председатель Студенческого научного общества факультета – Ярмоленко Анастасия.

Почетные гости мероприятия: Почебут Светлана Степановна – Заместитель начальника Главного экономического управления, Турчина Светлана Валентиновна – Начальник отдела инвестиционно-инновационного развития и содействия предпринимательству Донецкого городского совета; профессорско-преподавательский состав факультета.

 

 

      В рамках мероприятия была рассмотрена концепция развития бизнес-инкубатора, подчеркнуты идеи и перспективы внедрения проекта в студенческую среду университета.

 

 

 

 


 

 

Студенческая научная конференция по итогам научно-исследовательской работы 2013-2014 учебного года

      24 апреля в Донецком национальном университете экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского на факультете маркетинга, торговли и таможенного дела традиционно была проведена Студенческая научная конференция по итогам научно-исследовательской работы 2013-2014 учебного года. На основе представленных работ в каждой секции выделены лучшие доклады студентов по различным номинациям.

 

 

 

 

 


 

ЗВІТ про проведення Шостого Донецького студентського фестивалю реклами

     З метою привернення уваги громадськості до необхідності формування світогляду та високого професійного рівня майбутніх рекламістів, художників, дизайнерів та відповідно до договору між ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського та Спілкою рекламістів України від 11 квітня 2014 року було проведено Шостий Донецький студентський фестиваль реклами (6-ий ДСФР).

     6-ий ДСФР присвячувався 145-річчю заснування Донецька та 200-річчю з дня народження Джона Юза - засновника Донецька, у зв'язку з чим був оголошений конкурс у новій номінації «Реклама у великому місті!», яка включала наступні напрямки:

 

• Донецьк - місто майбутнього;
          • Донецьк - місто для людей;
          • Донецьк - місто для бізнесу;
          • Боротьба з вандалізмом, дбайливе ставлення до міста;
          • Традиційні сімейні цінності і Донецьк.

 

 

На Фестиваль було представлено 364 роботи, зокрема за номінаціями відповідно до «Положення фестивалю»:

•     оригінал-макет соціальної друкованої реклами – 56 робіт;
          •    оригінал-макет комерційної друкованої реклами – 33 роботи;
          •    оригінал-макет зовнішньої реклами – 64 роботи;
          •    відеореклама – 20;
          •    інтернет-реклама – 10;
          •    фірмовий стиль – 48;
          •    проект комплексної рекламної кампанії – 28;
          •    номінація «Реклама у великому місті» - 110 робіт.

 

 

     В цілому у 6-му ДСФР прийняли участь більш ніж 200 студентів з ВНЗ України та Донецького регіону, а саме: Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка; Львів, Львівський національний університет ім. Франка; Суми, Сумський державний університет; Слов’янський коледж Національного авіаційного університету.
               В межах фестивалю проводили майстер-класи члени Журі - провідні вчені та фахівці рекламного бізнесу:

 

1. Барбір Наталія, копірайтер, фахівець із брендингу Студії маркетингу і дизайну «Must». Тема майстер-класу: «Нейминг, або Як корабель Ви назвете…».

 

2. Поліщук Володимир, Голова Східноукраїнського фестивалю реклами, Голова журі 6-го ДСФР з майстер-класом на тему «Малобюджетний маркетинг. Коли ідея перемагає гроші».

 

 

3. Букало Сергій, маркетолог-аналітик маркетингової компанії GRT&C.
     Заходи Фестивалю привернули увагу представників ЗМІ (Першого муніципального телеканалу, друкованих регіональних видань).
     Партнерами Фестивалю, що надали призи для переможців виступили: Профспілкова студентська організація ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, маркетингова компанія GRT&C, Парк ім. Щербакова м. Донецьк, рекламна агенція «Бренд-Медіа», Студія маркетингу і дизайну «Must», маркетинговий журнал «Маркетинг и реклама».
    Журі 6-ого ДСФР складалося з фахівців творчих підрозділів рекламних агенцій, ЗМІ та торгівельних підприємств. Основними критеріями оцінювання конкурсних робіт ДСФР були:
1. Яскравість творчої ідеї, що покладена в основу рекламного звернення.
2. Рівень художньо-технічної реалізації творчого задуму.
3. Відповідність тематиці, яка заявлена.
4. Актуальність щодо соціальних та економічних реалій сьогодення.
5. Аполітичність.
6. Позитивність.
7. Нестандартність підходу до розкриття теми рекламного звернення.
     За результатами конкурсу майже 30 студентів отримали дипломи переможців Журі Фестивалю трьох ступенів та почесні грамоти Оргкомітету фестивалю.
     Журі відмітило високий рівень студентських робіт, які було представлено на ДСФР. У всіх Номінаціях творчого конкурсу було присуджено перше, друге, третє місця та заохочувальні дипломи, а також визначені фіналісти конкурсу (шорт-лист). Роботи, що зайняли перші три місця, нагороджувалися дипломами Фестивалю. Робота, що зайняла 1-є місце в номінації, була оголошена «Кращою роботою в номінації» та нагороджувалася спеціальним призом.


Номінація «Фірмовий стиль»


3-є місце –«ERSILE» - Качалова Анна-Марія – ДонНУЕТ
2-є місце – «Chocoland» - Житкова Анастасія – ДонНУЕТ
1-є місце – «БАМБУК» - Минченко Павло – ДонНУЕТ


Номінація «Проект комплексної рекламної компанії»


Заохочувальний диплом -  «Мобильная заправка» - Лоб Сергій – ДонНУЕТ
Заохочувальний диплом   - «ORGANIC ФАСТ-ФУД» - Романовська Олена – ДонНУЕТ
3-є місце – «ЕкоЮз» - Новак Ганна, Панасик Кирило – ДонНУЕТ

2-є місце – «Кафетерий сбалансированного питания «Рамбутан» на базе ТС «Обжора» - Фоменко Раиса – ДонНУЕТ
1-є місце – «2GIS-город на ладони» - Чуев Денис, Вьюниченко Марія, Красовська Еліна, Богданова Віктория, Ракша Володимир, Качалова Анна-Марія  - ДонНУЕТ


Номінація «Інтернет-реклама»


3-є місце – «Покрышки Hankook» - Ярковенко Дмитро – ДонНУЕТ
2-є місце – «Colgate» - Дегтярьова Марина – ДонНУЕТ
1-є місце – «Парим по-разному» - Риндіна Анастасія – ДонНУЕТ


Номінація «Оригінал-макет зовнішньої реклами»


3-є місце – «История Вашей любви» - Моісєєва Олена – ДонНУЕТ
2-є місце – «Девушки любят умных» - Шестак Катерина – ДонНУЕТ
1- є місце – «Музыкальный ресторан «Меридор»» - Генералова Яна – ДонНУЕТ


Номінація «Відеореклама»


3-є місце – «Реклама фортечної галереї «Бастіон»» - Витрук Катерина, Чиж Оксана – Львівський національний університет імени Франка
2-є місце – «Реклама интернет провайдера «»U-team» - Витрук Катерина, Чиж Оксана – Львівський національний університет імени Франка
1-є місце – «2GIS» - Ракша Володимир – ДонНУЕТ


Номінація «Оригінал-макет комерційної друкованої реклами»


3-є місце – «Просто страхование» - Комлик Андрій – ДонНУЕТ
2-є місце – «Простота – это крайняя степень изощрённости» - Ракша Володимир – ДонНУЕТ
1-є місце - «Пиратство» - Комлик Андрій – ДонНУЕТ


Номінація «Оригінал-макет соціальної друкованої реклами»


3-є місце – «Красота требует жертв…А что выберешь ты?» - Калиниченко Катерина – ДонНУЕТ
2-є місце – «Сделай это сейчас или будет поздно» - Ракша Володимир – ДонНУЕТ
1-є місце – «Достижение открыто» - Риндіна Анастасія – ДонНУЕТ


Номінація «Реклама у великому місті!»


3-є місце – «Донецк – источник вдохновения» - Ховякова Юлія – ДонНУЕТ
2-е місце – «Красота в твоих руках» - Муравльов Дмитро – ДонНУЕТ
1-є місце – «Любим свой город» - Риндіна Анастасія – ДонНУЕТ 

ГРАН ПРІ
Риндіна Анастасія – ДонНУЕТ

 

     Аналіз складу учасників Фестивалю, дав змогу зробити висновки, що основну частину складають старшокурсники спеціальності «Маркетинг». Ці студенти вивчають за навчальними планами професійно орієнтовані дисципліни «Маркетингова політика комунікацій», «Рекламний маркетинг», робочі програми яких містять як ІЗС розробку макету рекламного звернення та розробку рекламної кампанії. Однак, і студенти молодших курсів завдяки роботі тьюторів виявляють зацікавленість та представляють якісні роботи.
            Журі та гості Фестивалю підкреслили високий рівень організації та проведення заходів у рамках Фестивалю.

 

 

     В цілому у період проведення Фестивалю панувала доброзичлива, творча атмосфера. Студенти виявили неабияку зацікавленість, а представлені роботи підкреслювали високий творчий потенціал студентства.

 


 

Индекс цитирования